Uluslararası Kredi Notları ve Anlamları

Her kredi derecelendirme kuruluşunun kendi içerisinde farklı hesaplama yöntemleri ve not baremleri bulunmaktadır.

Ancak bu rating sistemleri, ülkeleri ve şirketleri 3 ana kategoride sınıflandırır:

1- Yatırım Yapılabilir Seviye

2- Yatırım Yapılamaz/Spekülatif Seviye

3- Riskli/Çöp seviyeBu 3 ana kategori dahilinde, her şirket kendine göre not baremleri belirlemiştir. Bu baremler ve anlamları 3 önemli kredi derecelendirme şirketi için aşağıda listelenmiştir.

RatingŞirketler bu 3 kategoriyi kendi içlerinde sınıflandırır ve her ülke, kurum, firma için bir not verir. Genellikle gördüğümüz sınıflamada en iyi notlar A harfiyle başlar ve D harfi ile biter.

3 büyük şirketin de en yüksek notu AAA’dır. Moodys bunu Aaa, S&P ve Fitch ise AAA olarak gösterir. Tabloda göreceğiniz gibi Moody’s sınıflamasında ilk harf büyük sonrakiler küçük harf ve rakam şeklinde ifade edilir. S&P ve Fitch ise notlarında rakam değil, harfler ve +,- işaret kullanır.

Moody’s için yatırım yapılabilir düzeydeki en düşük not Baa3, S&P ve Fitch için ise BBB-‘dir. Bunun altındaki notlar yatırım yapılamaz ve çöp düzeyi gösterir.

Kredi Derecelendirme Kuruluşları Not Baremleri S&P Fitch Moody’s
Yatırım Yapılabilir Seviye Prime AAA AAA Aaa
Üst Seviye AA+ AA+ Aa1
AA AA Aa2
AA- AA- Aa3
Üst – Orta Seviye A+ A+ A1
A A A2
A- A- A3
Alt – Orta Seviye BBB+ BBB+ Baa1
BBB BBB Baa2
BBB- BBB- Baa3
Yatırım Yapılamaz – Spekülatif BB+ BB+ Ba1
BB BB Ba2
BB- BB- Ba3
Düşük Seviye Son Derece Spekülatif
(Highly Speculative)
B+ B+ B1
B B B2
B- B- B3
Önemli Riskler (Substantial Risk) CCC+ CCC Caa1
Aşırı Spekülatif Riskler / Extremely Speculative CCC Caa2
Kurtarılması Gereken, İflas Eğişi
(Default Imminent with little)
CCC- Caa3
CC Ca
C
İflas, Batık (In Default) D DDD C
DD
D