Sigortacılıkta toplam aktifler 2021’de yüzde 39 arttı

Türkiye Sigorta Birliği’nin yayımladığı 2021 yılı sektör raporuna göre, 2021 Yılında toplam 65 şirketin aktif olarak faaliyet gösterdiği Türk sigorta ve bireysel emeklilik sektöründe hayat dışı ve hayat branşlarının toplam prim üretimi yüzü 27 artışla 104,9 milyar lira olurken bireysel emeklilikte fon büyüklüğü yüzde 43,6 artışla toplam 244,4 milyar liraya ulaştı. Sektörün toplam aktifleri 2021 yılında yüzde 38,7 oranında artışla 427 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Sigorta Birliği 2021 yılına ilişkin sektör raporu yayımladı. Rapora göre 63,6 milyar lira tazminat tutarı ödeyen sigorta sektörü geçen yıl hayat dışı sigortalarda 58 milyar 600 milyon lira tazminat üstlenirken hayat sigortalarında üstlenilen tazminat tutarı 5 milyar lira oldu.

Sektör geçen yılı 41 şirketler faaliyet gösterdiği hayat dışında 87,5 milyar liralık prim üretimi ile kapattı. Bu 2020 yılına göre yüzde 28,5’lik artış anlamına gelirken en büyük payı yüzde 22,2’lik artışla Kara araçları sorumluluk sigortalarında görüldü.

Hayat ve emeklilik alalında faaliyet gösteren 21 şirketin emeklilikte fon tutarı 244 milyar 400 milyon lira olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre artış yüzde 43, 6 oldu.

Hayat alanında toplam prim üretimi 17 milyar 300 milyon lira olurken 2020 yılına göre yaşanan artış yüzde 20,1 oldu.

Reasürans tarafında ise faailyet gösteren üç şirketin toplam prim üretimi 4 milyar 600 milyon lira oldu. Buradaki artış da bir önceki yıla göre yüzde 52,11 olarak görüldü.

Net kâr 6 milyar 362 milyon lira
Konsolide finansal büyüklüklere bakıldığında ise toplam aktifleri hayata dışında 125,1 milyar olan sektörün hayat dışı kârı da 6 milyar 362 milyon lira olarak gerçekleşti. Aktifler bir önceki yıla göre yüzde 31, kâr da yüzde 6,5 arttı.

Pek çok zorluğun yaşandığı 2021 yılında Türkiye Sigorta sektörünün üstlediği toplam tazminat tutarı 63,6 milyar liraya ulaştı.

2021’de Türkiye’de Sigorta ve Emeklilik Sektörü bankacılık sektörünün 2021 yıl sonu itibarıyla 9,2 trilyon TL aktif büyüklüğü ile yüzde 89,7 pay sahibi olduğu finans sektöründe sigorta ve bireysel emeklilik sektörü yüzde 4,1 pay ve 427 milyar lira ile bankacılık sektörünün ardından ikinci sırada yer aldı. Finansal sektörün diğer paydaşlarının toplam 634,6 milyar lira ile payı yüzde 6,2 oldu.

Ülke ekonomisine sağlanan toplam 230 trilyon TL teminat tutarı ile iktisadi faaliyetlerin devamını sağlarken; sunduğu teminatlar gayrisafi yurt içi hasılanın 32 katına ulaştı.