Koç Holding’den 2. çeyrekte 15,5 milyar TL’lik net kâr

Koç Holding 2022 yılının ikinci çeyreğinde piyasa beklentisi olan 11,7 milyar TL’nin üzerinde 15,5 milyar TL net dönem kârı elde etti. Böylece holding yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre konsolide kârını yüzde 317 artırarak 22,2 milyar TL’ye çıkardı. Tüm iş kollarında güçlü performans kârlılıkta etkili oldu.

2022 yılının ilk yarısında finans sektöründen konsolide net kâra 9,1 milyar TL ile en büyük ilave katkı sağlandı. Finans sektörünü, enerji ve otomotiv sektörleri takip etti. Holding yılın ilk yarısında konsolide gelirlerini geçen yıla göre yüzde 192 artırıp 386 milyar TL’ye yükseltti. Türkiye’nin en büyük ihracatçısı konumunda olan holding, Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 7’sini sağladı. Yurt dışı gelirlerinin toplam kombine gelirlere oranı yüzde 30 seviyesinde gerçekleşti.

Enerji sektöründe güçlü rafineri marjları kârlılığı destekledi. Yılın ilk yarısında güçlü talep, yüksek seviyede gerçekleşen ürün marjları ve yüksek kapasite kullanımı pozitif gelişmeler arasında yer alırken, enerji fiyatlarındaki keskin artış göze çarptı. Böylece enerji sektöründen konsolide net kâra olan katkı yıllık yüzde 998 artarak 5,3 milyar TL oldu.

Otomotiv cephesinde ihracat anlaşmaları, ürün dağılımı ve gider kontrolüyle fiyat disiplini pozitif gelişmeleri içerdi. Diğer taraftan, arz kaynaklı kesintilerin etkisinde yavaşlayan ihracat pazarı ve iç pazardaki zayıf talep ise negatif gelişmeler arasında yer aldı. Otomotiv tarafından konsolide net kâra katkı yıllık yüzde 114 artışla 5,2 milyar TL’ye çıktı. Ford Otosan 60,7 milyar TL, Tofaş 26 milyar TL, Türk Traktör 8,9 milyar TL ve Otokar 3,7 milyar TL gelir sağlarken, şirketlerin her biri gelirlerini yıllık bazda artırdı.

Dayanıklı tüketimde güçlü gelirler ve fiyatlama disiplini, satın alınan yeni operasyonlara katkı sağladı. Fakat, ilk yarıda yurt içi ve yurt dışında azalan talep, zayıf euro, yüksek hammadde maliyetleri ve lojistik pazarlama giderlerinin etkisiyle artan faaliyet giderleri negatif gelişmeler arasında yer aldı. Diğer taraftan, dayanıklı tüketim sektörünün konsolide net kâra katkısı yıllık yüzde 10 artışla 752 milyon TL’ye çıktı.

Holding bilançosuna en büyük katkı ise ilk yarıyılda finans sektöründen sağlandı. Sektörün konsolide net kâra katkısı yıllık yüzde 578 artışla 10,6 milyar TL oldu. Vadesiz mevduat ve bireysel kredilerde pazar payı kazanımı, yeni müşteri kazanımı ve korunaklı sermaye tamponları, sağlam likidite pozitif unsurlarından oldu.